автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.00.00
диссертация на тему:
Митологични мотиви в съвременната българска фантастика

  • Год: 1994
  • Автор научной работы: Иванченко, Наталия Яковлевна
  • Ученая cтепень: кандидата филологических наук
  • Место защиты диссертации: София
  • Код cпециальности ВАК: 10.00.00
450 руб.
Диссертация по филологии на тему 'Митологични мотиви в съвременната българска фантастика'

Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата филологических наук Иванченко, Наталия Яковлевна

увод. Н

ЧАСТ I. ТЕОРЕТИЧНИ ПОДСТЫШ. ?

Глава 1. Мит и литература.

1. Мит. ^

2. Митът като първоизточник на словесното изкуство. Ю

3. Митологизмът в съвременната литература. /54. Митология и литературознание.

Глава 2. Мит и фантастика.

1. Фантастичното и митологичната фантазия.

2. Мит, вълшебна приказка, фантастика.

3. Митологичните традиции и съвременната фантастика.

4. Старите митологични мотиви в съвременната фантастика.

5. Ремитологизиране, демитологизиране, вторично ^ мито логизиране.

6. Въпросът за научността на съвременната фантастика.

Глава 3. Митотворчеството в съвременната българска фантастика.

1. Психологическите и гносеологическите основи на фантазията и митотворчеството.

2. Светомоделиращата функция на фантастиката.

3. Новите митове. 5" б ЧАСТ II. АНАЛИЗЫ. ^

Глава 1. Традиционните митове. ¿¡

1. Интертекстуалност и митологизиране.

2. Античните митове.

3. Народната демонология. ^

4. Ритуал. ^

5. Космическото дърво. ^

6. Антиномия: "живот - смърт". д«,

7. Сънища във фантастика. i

8. Цикличността в представите и структурите. 1 о

9. Метафорична префигурация. 11Д

10. Чудесното раждане. \ 1 >

11. Демитологизация.

12. Сътворението на света. 12713. Няколко примери на модерно мито л огизиране. 1П

Глава 2. Новите митове. Iii

1. Нови етиологични митове.

2. Братята по разум.

3. Пространствено-времеви модели на универсума. 1 Gl

4. Астралните митове. 1^

5. Близначните и дуалистичните митове. ilb

6. Есхатологичните митове.

Глава 3. Митотворчество или вторично митологизиране. пч